Rádiové datové spoje

Společnost Meteor CS s.r.o. se od počátku úzce profiluje na datové komunikace a mikrovlnné technologie, nabízí propojení dvou bodů technologiemi v koordinovaných i volných pásmech, stejně jako projektové vytvoření infrastruktury pro bezdrátové pokrytí obcí nebo bezdrátové zasíťování logistických objektů. Věškerou výstavbu je ProjektZ následně schopen servisně zajistit, a to SLA kontraktem s garantovanými reakčními dobami v místě instalace, a to již od dvou hodin.