Výstavby sítí

Vzhledem k rostoucím požadavkům na přenosové kapacity a provozní spolehlivost síťového provozu ProjektZ stále častěji řeší projektovou výstavbu optických sítí. Služby zahrnují komplexní dodávky optické infrastruktury, konzultační a projekční služby, instalace celých sítí, integrace optických technologií do stávající topologie a následného servisního zajištění. ProjektZ disponuje nejmodernějším vybavením pro kvalitní výstavbu optické infastruktury, díky čemuž vždy předává instalovanou linku řádně proměřenou a doloženou předávacími protokoly. Vyjma instalační prací dokážeme vyřešit i potřebnou dokumentaci a eventuálně i následný nutný servis, mezi který mimo jiné patří například zajištění vyjádření k existenci sítě vaší společnosti. Dokážeme Vám pomocí našich partnerů, se kterými dlouhodobě spolupracujeme zajistit výstavbu optické či metropolitní sítě na klíč a zajistíme kompletní přípravu vláknové optiky (trasování trubiček, záfuk, vyvaření a měření vláken), včetně síťování objektů (opticky, metalicky).