Instalace vysílačů

Provádíme i výstavbu lehkých ocelových stožárů, navrhovaných standardně pro výšky 5–25 m, pro nesení antén o ploše od 3m2 až do 15m2. Společnost provádí taktéž výstavbu kompletních základnových stanic, tj. stožár, kontejner technologie, oplocení areálu, přípojka NN.

Stožáry jsou určeny pro nesení antén internetových providerů, radiokomunikací apod. Stožáry jsou taktéž připraveny nést reklamní panely, poutače a jiné obdobné konstrukce. Příhradové stožáry instalujeme jak tzv. „Na zelené louce“ , nebo již na stávající budově. Samozřejmostí jsou i instalační práce ve výškách.

Reference

• Nej-Net s.r.o.

• Ljunghall, s.r.o.

• Tlapnet s.r.o.