Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Meteor s.r.o., se sídlem U schodů 122/5, Hrdlořezy, 190 00 Praha 9 , IČ: 27523560, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,  1. října 2007, oddíl C, vložka 101996 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
 • fungování webových stránek.

 

 1. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu.
 2. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.
 3. V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

 

Typ Název Účel Expirace Přístup k informacím
NutnéCookieConsentUkládá souhlas se zpracováním cookies1rokcookie z našeho webu
MarketingovéfrVyužívá Facebook pro zasílání řady reklamních produktů, jako jsou například nabídky inzerentů – třetích stran v reálném čase.3 měsícefacebook.com
Marketingovécollect Využívá Google Analytics pro posílání dat o chování návštěvníka na webuSessiongoogle-analytics.com
Marketingovébscoookie, lidc, bcookieVyužívá LinkedIn pro trackování embedovaných služeb2rokylinkedin.com

 

 

 1. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti ……………………………

 

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 2. Poskytovatel softwaru GOOGLE, FACEBOOK, LINKEDin,
 3. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.