Rádiové datové spoje

Společnost Meteor CS s.r.o. se od počátku úzce profiluje na datové komunikace a mikrovlnné technologie, nabízí propojení dvou bodů technologiemi v koordinovaných i volných pásmech, stejně jako projektové vytvoření infrastruktury pro bezdrátové pokrytí obcí nebo bezdrátové zasíťování logistických objektů.

Veškerou výstavbu je společnost Meteor CS s.r.o. následně schopna servisně zajistit, a to SLA kontraktem s garantovanými reakčními dobami v místě instalace, a to již od dvou hodin.

Reference

• Tlapnet s.r.o.

• Nej-Net s.r.o.